L'escola a les xarxes, segueix-nos!

Middle and upper degrees
in hospitality and tourism
in Girona

We innovate every year in training we offer in school
in order to move at the pace that makes the sector.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Gestió d’allotjaments turístics

Direcció de cuina

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Guia, informació i assistència turístiques

Direcció en serveis de restauració

Serveis de restauració

Forneria, pastisseria i confiteria

Cuina i gastronomia

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Colaboradores

Stay connected