Els al·lergògens

 

L’INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona compleix amb la normativa en matèria de seguretat alimentària, que es mostra a continuació:

1. Reglament (CE) Núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell sobre la higiene dels productes alimentosos

2. Reglament (CE) Núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor

3. Reglament (CE) Núm. 852/2003 del Parlament Europeu i del Consell i el Reial Decret Núm. 1420/2006 sobre la prevenció de parasitosi per anisakis en productes de pesca subministrat pels establiments al consumidor final  

 

                                              

    Gluten               Crustacis             Ous                 Peix             Cacauets            Soja                    Llet

 

                    sèsam                    

    Fruits secs            Api              Mostassa            Sèsam             Sulfits           Tramussos         Mol·luscs