Curs 2019-2020

Cuina catalana : de l'1  al 31 d'octubre 

Cuina regional: del 4 de novembre al 5 de desembre

Cuina de Nadal : del 9 al 19 de desembre

Cuina internacional : del 8 de gener al 14 de febrer

Cuina d'autor, "els clàssics" :del 17 de febrer al 27 de març

Cuina d'autor, Referents de l'Escola  els nostres Antics alumnes " :del 30 de març al 22 de maig