Curs 2018-2019

Cuina catalana : de l'1  al 31 d'octubre 

Cuina regional: del 5 de novembre al 5 de desembre

Cuina de Nadal : de l'11 al 20 de desembre

Cuina internacional : del 15 de gener al 15 de febrer

Cuina d'autor, "els clàssics" :del 25 de febrer al 29 de març

Cuina d'autor, Referents de l'Escola  els nostres Antics alumnes " :del 8 d'abril al 24 de maig