Informació “programa ERASMUS+ per l’any 2019

El Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals, i de millorar les competències professionals del seu alumnat i professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a terme accions que els permetin realitzar estades formatives en empreses o entitats estrangeres.

Els objectius d'aquesta iniciativa són els següents:

  • Cursar tot o una part del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en una empresa d'un altre país.
  • Millorar la formació tècnica i capacitats clau mitjançant l'estada en una empresa a l'estranger.
  • Perfeccionar els coneixements lingüístics. Es necessita tenir coneixements bàsics del país on es realitza l'estada.
  • Afavorir la projecció europea dels centres educatius adscrits a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Fomentar i promocionar llaços estables de cooperació mútua entre organismes de formació catalans i d'altres països per fomentar l'intercanvi d'experiències, així com la participació en altres projectes educatius conjunts.