Cita Prèvia Preinscripció curs 2020-2021

De manera excepcional, per als casos en què en què no es pugui evitar la presencialitat, per a la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació cal sol·licitar una cita prèvia per a l’accés al centre a través del següent enllaç  Cita prèvia CFGM - Presentació de sol·licituds  . Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon.