Preinscripció SETEMBRE CFGM

HORARI secretaria de 08.30 a 14.00 hores

CALENDARI

- Presentació de sol·licituds:  del 14 al 24 de maig

- Publicació de puntuació provisional:  5 de juny 

- Període de reclamacions:  del 6 al 8 de juny

- Publicació puntuació definitiva:  18 de juny

- Publicació llista places assignades:  3 de juliol

- Matrícula:  del 4 a l’11 de juliol    (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

- Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre

- Ampliació de sol.licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 5 i 6 de setembre

- Publicació de la llista d'admesos: 13 de setembre

- Matrícula : 13 i 14 de setembre

 

DOCUMENTACIÓ  necessària: ( IMPRESCINDIBLE  portar original i fotocòpia)

- DNI o NIE o passaport

- Targeta sanitària

- Requisit d’accés: Certificat de qualificacions 

- Llibre de família i DNI pare/mare/tutor legal. (Només en el cas d’alumnes menors d’edat )