Preinscripció CFGS

HORARI secretaria de 09.00 a 14.00 hores

CALENDARI

- Presentació de sol·licituds:  del 29 de maig al 7 de juny

- Publicació de puntuació provisional:  27 de juny

- Període de reclamacions:  del 28 de juny al 3 de juliol Publicació puntuació definitiva: 10 de juliol

- Publicació llista places assignades: 17 de juliol

- Matrícula: del 18 al 23 de juliol (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per fer la sol.licitud electrònica a un cicle formatiu de grau superior, l'alumne no ha de presentar cap documentació  d'identificació al centre perquè la sol.licitud es consideri presentada i les qualificacions que permeten l'accés es recuperaran de forma automàtica.