Preinscripcions i matrícules SETEMBRE

Preinscripció SETEMBRE CFGM

HORARI secretaria de 08.30 a 14.00 hores

CALENDARI

- Presentació de sol·licituds:  del 14 al 24 de maig

- Publicació de puntuació provisional:  5 de juny 

- Període de reclamacions:  del 6 al 8 de juny

- Publicació puntuació definitiva:  18 de juny

- Publicació llista places assignades:  3 de juliol

- Matrícula:  del 4 a l’11 de juliol    (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

- Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre

- Ampliació de sol.licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 5 i 6 de setembre

- Publicació de la llista d'admesos: 13 de setembre

- Matrícula : 13 i 14 de setembre

 

DOCUMENTACIÓ  necessària: ( IMPRESCINDIBLE  portar original i fotocòpia)

- DNI o NIE o passaport

- Targeta sanitària

- Requisit d’accés: Certificat de qualificacions 

- Llibre de família i DNI pare/mare/tutor legal. (Només en el cas d’alumnes menors d’edat )

Preinscripció CFGS

HORARI secretaria de 09.00 a 14.00 hores

CALENDARI

- Presentació de sol·licituds:  del 29 de maig al 7 de juny

- Publicació de puntuació provisional:  27 de juny

- Període de reclamacions:  del 28 de juny al 3 de juliol Publicació puntuació definitiva: 10 de juliol

- Publicació llista places assignades: 17 de juliol

- Matrícula: del 18 al 23 de juliol (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per fer la sol.licitud electrònica a un cicle formatiu de grau superior, l'alumne no ha de presentar cap documentació  d'identificació al centre perquè la sol.licitud es consideri presentada i les qualificacions que permeten l'accés es recuperaran de forma automàtica.

 

Matrícula SETEMBRE CFGM

HORARI  SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRíCULA alumnes admesos  del   13 i 14 de setembre  (Clicar matrícula per consultar horari)

ATENCIÓ: és preferible la presència de l'alumne ja que aquests dies se'ls farà un qüestionari d'aptitud professional.

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. DNI / NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 1er curs, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 11. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ:

Matrícula CFGS

HORARI SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRÍCULA alumnes admesos del 18 al 23 de juliol  (Clicar matrícula per consultar horari)

 
Per a la matrícula de Cicle Formatiu de Grau Superior, tots aquells que no hagin portat documentació al centre en el moment de la preinscripció (DNI, Targeta sanitària i certificat de qualificacions) cal que la portin en el moment de fer la matrícula.
 
S'ha de dur l'original i la fotocòpia de:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions (mireu que el document digui CERTIFICAT, no és vàlid el document si hi diu informe de qualificacions o butlletí de notes)
En el cas d'alumnes menors d'edat també cal dur original i fotocòpia de:
 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu.

 

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1.  DNI/NIEOriginal i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol   Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions    Emplenar, imprimir, aportar documentació acreditativa i lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ:

Horari presentació CFGM i CFGS inici curs 2018-19

DIJOUS 13 DE SETEMBRE DE 2018

10.00h Presentació Grau Mitjà de 1Cuina i Gastronomia- Sala d'Actes

11.00h Presentació Grau Mitjà de 1Serveis en Restauració i 1Forneria, Pastisseria i Confiteria- Sala d'Actes

12.30h Presentació Grau Mitjà de 2Cuina i Gastronomia, 2Serveis en Restauració i 2Forneria, Pastisseria i Confiteria- Sala d'Actes

 

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE DE 2018

10.00h Presentació Grau Superior de 1Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, 1Gestió d'Allotjaments Turístics, 1Guia, Informació i Assistència Turística- Sala d'Actes

11.00h Presentació Grau Superior de 1Direcció en Cuina, 1Direcció en Serveis de Restauració- Sala d'Actes

12.30h Presentació de tots els segons de Grau Superior- Sala d'Actes