Matrícula CFGM curs 2020-21

MATRíCULA TELEMÀTICA  de l'1 al 7 de setembre del 2020

HORARI  SECRETARIA:  9 a 13.30 hores

La MATRÍCULA és telemàtica, per tant, s'ha de fer el pagament del curs  2020-2021,  enviar  el resguard de pagament juntament amb la documentació d'identificació de l'alumne/a  DNI o NIE, tots els DOCUMENTS NECESSARIS i ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS escanejats al correu electrònic del centre b7001759@xtec.cat. Posteriorment,  el centre respondrà amb un correu.
 
 
DOCUMENTS NECESSARIS:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions i/o  Historial acadèmic i/o Títol
En el cas d'alumnes menors d'edat també cal:
 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu

 

ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. Pagament Material Fungible i Sortides pagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria
 2. Formulari recollida de dades imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 3. Autorització ús imatge, dades personals, ús de serveis i recursos digitals imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Declaració responsable Covid-19  imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 6. Protocol d'actuació en cas d'emergència  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització per a les sortides imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Autorització per a l'administració de paracetamol  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Autorització de contacte amb les famílies  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 10. Sol·licitud Convalidacions  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA CURS 2020-2021: