Preinscripcions i matrícules curs 2020-2021

Matrícula CFGM curs 2020-21

MATRíCULA TELEMÀTICA  de l'1 al 7 de setembre del 2020

HORARI  SECRETARIA:  9 a 13.30 hores

La MATRÍCULA és telemàtica, per tant, s'ha de fer el pagament del curs  2020-2021,  enviar  el resguard de pagament juntament amb la documentació d'identificació de l'alumne/a  DNI o NIE, tots els DOCUMENTS NECESSARIS i ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS escanejats al correu electrònic del centre b7001759@xtec.cat. Posteriorment,  el centre respondrà amb un correu.
 
 
DOCUMENTS NECESSARIS:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions i/o  Historial acadèmic i/o Títol
En el cas d'alumnes menors d'edat també cal:
 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu

 

ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. Pagament Material Fungible i Sortides pagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria
 2. Formulari recollida de dades imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 3. Autorització ús imatge, dades personals, ús de serveis i recursos digitals imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Declaració responsable Covid-19  imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 6. Protocol d'actuació en cas d'emergència  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització per a les sortides imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Autorització per a l'administració de paracetamol  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Autorització de contacte amb les famílies  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 10. Sol·licitud Convalidacions  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA CURS 2020-2021:

 
 

Matrícula CFGS curs 2020-21

Cliqueu per accedir

MATRÍCULA TELEMÁTICA de l' 1 al 7 de setembre del 2020

HORARI  SECRETARIA:  9 a 13.30 hores

La MATRÍCULA  és telemàtica, per tant s'ha de fer el pagament del curs  2020-21,  enviar  el resguard de pagament juntament amb la documentació d'identificació de l'alumne/a  DNI o NIE, tots els DOCUMENTS NECESSARIS i ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS escanejats  al correu electrònic del centre b7001759@xtec.cat. Posteriorment,  el centre respondrà amb un correu.

 
DOCUMENTS NECESSARIS:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions  i/o Historial acadèmic i/o Títol
En el cas d'alumnes menors d'edat també cal:
 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu

 

ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. Pagament Material Fungible i Sortides  pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard a Secretaria
 2. Formulari recollida de dades  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 3. Autorització ús imatge, dades personals, ús de serveis i recursos digitals  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Declaració responsable Covid-19  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 6. Protocol d'actuació en cas d'emergència   imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització per a l'administració de paracetamol   imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Autorització per les sortides imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Autorització de comunicació amb les famílies  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 10. Sol·licitud Convalidacions   imprimir, emplenar i aportar documentació acreditativa i lliurar a Secretaria

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA CURS 2020-21:

 

Publicació llistes CFGM

- Publicació de llistes amb el barem provisional 09.07.2020

Es pot presentar reclamacions del 10 al 14 de juliol, ens fa arribar un correu electrònic al centre b7001759@xtec.cat, posteriorment es respondrà. Model reclamació

- Sorteig del número per al desempat     

6.151 Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat als cicles de grau mitjà de formació professional

- Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 15.07.2020

- Publicació de llistes ordenades definitives 20.07.2020

- Publicació oferta definitiva 28.07.2020

- Publicació de les llistes d'admesos 30.07.2020

- Publicació llista d'espera 30.07.2020

 

Publicació llistes CFGS

- Publicació de llistes amb el barem provisional 13.07.2020

Es pot presentar reclamacions del 14 al 16 de juliol, ens fa arribar un correu electrònic al centre b7001759@xtec.cat, posteriorment es respondrà. Model reclamació

- Sorteig del número per al desempat 

36.998  Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat als cicles de grau superior de formació professional

- Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 20.07.2020

- Publicació de llistes ordenades definitives 23.07.2020

- Publicació de l'oferta definitiva 28.07.2020

- Publicació de les llistes d'admesos 30.07.2020

- Publicació llista d'espera 30.07.2020

Presentació Cicles GRAU MITJÀ

Informació addicional

Presentació Cicles GRAU SUPERIOR