Acredita't

logotip-amb-frase-1209226.png

A través de este sitio web podrá conocer cómo la Unión Europea colabora en el desarrollo de las políticas educativas en España a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y cómo se gestionan sus recursos, contribuyendo a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020

Informació avaluació i acreditació de competències professionals (Gencat)

Correu de contacte per dubtes:

acreditatgi@gmail.com

 

Guia d'aspirant

 

CALENDARI DEL PROCÉS, DES DE JULIOL A DESEMBRE DE 2020

Sessió informativa dia 7 de juliol a les 17:30, on-line (enviarem a cada persona admesa a la preinscripció un enllaç per assistir-hi)

DOCUMENT DE RENUNCIA A PARTICIPAR AL PROCÉS

Correus pre presentar les al·legacions : 

Ambit Hostaleria     hostaleriagi@gmail.com

Ambit Turisme         turismegi@gmail.com

 

Resultats definitius d'admesos preinscripció

 

Llista admesos Hostaleria

Llista admesos Turisme

Llista exclosos Hostaleria i Turisme

Sol·licitud de reclamació

Criteris d’ordenació de les sol·licituds

 

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

És pot fer el pagament a partir del dia 7 de juliol, després de la senssió informativa,

Instruccions per al pagament

Documentació necessària

Sol·licitud inscripció

Original i fotocòpia del DNI/NIE.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de la mutualitat on està afiliada la persona candidata. Actualitzada.

 

 

http://acreditat.gencat.cat/ca/index.htm

 

Actualitzat, 2 de juliol de 2020