Siguem Sostenibles

 
 
 
 
A l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona estem orientats al Medi Ambient.
 
Funcionem amb criteris de sostenibilitat amb la participació de tota la comunitat educativa. El nostre comportament ambiental té repercussions directes sobre el nostre entorn més immediat i més enllà.
 
La incorporació de criteris ambientals té els objectius següents:

-  Reduir la despesa energètica del centre.
-  Conscienciar la comunitat educativa de la importància de reduir, reciclar i reutilitzar.
-  Planificar la gestió ambiental al Centre i procurar que l’esperit mediambiental sigui present a totes les activitats de l'EHTG, ja siguin estructurals o bé de formació.