Cimera de la qualitat de l'aire

07/03/2017

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i representants locals aproven els compromisos per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys.

En els propers 5 anys es reduirà un 10% les emissions per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut i s’accelerarà l’adopció de mesures locals més intensives per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans de desembre de 2020.

Es tracta del primer gran compromís de les diverses administracions per garantir la qualitat de l’aire i protegir la salut de la ciutadania i el medi ambient.

Els esforços que s’han dut a terme fins ara han disminuït el nombre de partícules en suspensió (PM10), però no han aconseguit la reducció esperada dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2). Per aquest motiu, les diverses administracions implicades han decidit millorar la coordinació i actuar de manera més consensuada.