MATRÍCULA SETEMBRE

Un cop finalitzada la matrícula i la llista d'espera, les vacants que hagin quedat es publiquen en aquest web (*) i en el web de cada centre l'1 de setembre de 2021.

 

(*) https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/segona-fase-admissio/

(*) https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/segona-fase-admissio/

 

Quins són els passos a seguir per a la segona fase d'admissió?

 

              Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d'admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d'espera. Si compliu aquests requisits, rebreu un correu electrònic amb un enllaç.

 

              El període per presentar l'ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és de l'1 al 3 de setembre de 2021.

Per accedir-hi cal que t'identifiquis amb el codi de sol·licitud i el teu DNI si ets major d'edat, o el del teu tutor/a referent si ets menor d'edat.

Pots introduir fins a cinc peticions més d'entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d'admissió.

En aquesta segona fase d'admissió, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que en permet l'accés.

             

              Pots consultar les assignacions finals en aquest web o al web del centre a partir del 6 de setembre de 2021.

 

A partir del 10 de setembre, les persones que no tinguin plaça assignada en segon període d’admissió o qualsevol altra persona que es vulgui matricular, publicarem i gestionarem les places vacants des del centre per ordre d’arribada. Publicarem la llista al web del centre.

 

DOCUMENTS NECESSARIS:

 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions i/o  Historial acadèmic i/o Títol
 4. Els alumnes assigants en segona opció, cal que portin el resguard de preinscripció

En el cas d'alumnes menors d'edat també cal:

 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu

ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. Pagament Material Fungible i Sortides pagar a la CAIXA  i lliurar resguard a Secretaria (GRAU MITJÀ)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides pagar a la CAIXA  i lliurar resguard a Secretaria (GRAU SUPERIOR)
 3. Formulari recollida de dades imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 4. Autorització ús imatge, dades personals, ús de serveis i recursos digitals imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 5. Carta compromís educatiu  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 6. Declaració responsable Covid-19  imprimir, emplenar, signar i  lliurar a Secretaria
 7. Protocol d'actuació en cas d'emergència  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Autorització per a les sortides imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Autorització per a l'administració de paracetamol  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 10. Autorització de contacte amb les famílies  imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 11. Sol·licitud Convalidacions  imprimir, emplenar i aportar documentació acreditativa i lliurar a Secretaria 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA CURS 2021-2022:

 

 English Level Test:

 

https://cambridgecenter.net/wp_quiz/test-your-english/