L'escola i l'Emprenedoria

Treball col·lectiu de 33 alumnes i 50 Emprenedors

Informació addicional