Licitació contracte de Neteja, bugaderia i suport cuina

07/11/2018

 

L’anunci de licitació i la resta de la documentació de l’expedient del contracte de neteja, bugaderia i recolzament de cuinaestà publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Feu clic a aquest enllaç per accedir

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.

El  22 de novembre de 2018 finalitza el termini de presentació de proposicions.