Comunicat Coronavirus

25/03/2020

Benvolgudes famílies i alumnat,

A finals de la setmana passada us fèiem arribar la comunicació del Departament d'Educació en què indicava que havia pres la decisió de tancar tots els centres educatius del país com a mesura excepcional per contenir el coronavirus.

A partir del moment en què el Govern de la Generalitat de Catalunya va decretar la suspensió de les classes presencials, i davant les informacions contradictòries que arribaven, els centres educatius públics de secundària del Gironès i el Pla de l'Estany, seguint el nostre deure de servei educatiu públic, ens vam coordinar i vam acordar oferir recursos i eines per treballar des de casa a través de les plataformes virtuals que ja emprem habitualment.

Aquesta setmana, no ha estat fàcil per ningú i tot això fa pensar que els dies que venen seran també complicats, però de ben segur que entre tots els afrontarem amb força i optimisme. Així mateix, volem fer-vos saber que, malgrat les circumstàncies, des dels centres seguim i seguirem prestant el servei educatiu, fent propostes educatives i acompanyant el nostre alumnat com hem fet sempre.

El professorat, conjuntament amb les coordinacions i l’equip directiu, estem fent un esforç important de planificació i seguiment virtual. Tanmateix, la nostra tasca de coordinació i de presa de decisions es veu limitada per la mateixa situació de confinament.

D'altra banda, segurament, a través de la premsa, us estan arribant informacions sobre les orientacions que el Departament d'Educació està fent arribar als centres sobre les activitats  per fer durant el confinament o sobre el pla per fomentar l'aprenentatge en línia. En aquest sentit, volem tranquil·litzar-vos, ja que entenem que aquest fet us pot generar alguns dubtes.

De fet, com us dèiem, des dels centres ja ens hem avançat i hem elaborat materials, hem proposat tasques, hem fet servir les plataformes digitals de centres com a via d'orientació i seguiment de l'alumnat i de comunicació amb l'alumnat i les famílies, i hem intentat donar resposta a totes les demandes que ens han arribat. Així ho seguirem fent.

Finalment, volem que entengueu que estem fent tot el possible per millorar el servei que us oferim i també que no és realista pensar que és factible passar d'un sistema presencial a un sistema virtual i a distància de manera immediata, i encara més en les circumstàncies en les quals estem treballant; per aquest motiu, us volem fer arribar la dificultat que comporta poder substituir les classes d’alguns mòduls pràctics per classes online. 

Malgrat les dificultats, des del nostre centre, estem utilitzant diversos recursos i avancem per diferents vies per aconseguir els objectius que us hem esmentat. 

Principalment:

  • Moodle
  • iEduca
  • Google drive
  • Google classroom
  • Google meet
  • Zoom
  • Correu electrònic

La direcció.

 

Girona, 23 de març de 2020