Acord amb Servipro

23/07/2019

S'instal·len 13 màquines Ecofrog G3

Ecofrog és, bàsicament, una màquina que agafa aigua de la xarxa i fa una conversió de l'H2O a O3 (ozó) i aconsegueix generar aigua ozonitzada, la principal propietat de la qual és el fet que desinfecta. 

Aquesta màquina s'ha de connectar  amb la presa de l'aigua  i es pot instal·lar en una aixeta auxiliar, la màquina fa el mateix procés de conversió  de l'aigua, i pot servir per desinfectar qualsevol superfície, la cuina, com vidres, el lavabo, o el que es vulgui. També en el cas dels restaurants, per exemple, on es pot aconseguir eliminar el 90% dels productes químics". La temperatura ideal de l'aigua per fer funcionar l'Ecofrog és de 20 a 30 graus.

La importància ecològica d'aquest sistema

A banda de desinfectar, la principal propietat de la màquina és que permet eliminar els productes químics en la higiene. "Ja sabem que els productes químics són perjudicials per a salut i, a més per al medi ambient". Aquesta màquina és un producte revolucionari per al medi ambient ja que permet reduir o gairebé eliminar els productes quimics utilitzats per la neteja.

Cal conscienciar l'alumnat de la importancia de la cura del med ambient i és en aquest sentit  en el qual hem de treballar més des de les escoles d'Hostaleria. S'han de formar excel·lents professionals tècnicament parlant , però sense oblidar que també hem de transmetre valors. 

Els valors de l'Escola d'Hostaleria

Al nostre Projecte Educatiu es recullen alguns dels valors que intentem inculcar al nostre alumnat:

            Respecte per les persones, les ideologies i la llibertat.
            Responsabilitat social
            Respecte pel medi ambient.
            Responsabilitat i professionalitat de l’equip humà del centre en les seves tasques diàries.
            Transmissió de la cultura de l’esforç per la millora continua.


L'aliança amb Servipro ens ajudarà a aconseguir l'objectiu de formar professionals compromesos amb el medi ambient.

Informació addicional