Convocatòria FSE 2020

 

 

 

A través de este sitio web podrá conocer cómo la Unión Europea colabora en el desarrollo de las políticas educativas en España a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y cómo se gestionan sus recursos, contribuyendo a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020

Informació avaluació i acreditació de competències professionals (Gencat)

 

Correu de contacte per dubtes:

acreditatgi@ehtg.cat

 

Guia d'aspirant

 

 

 

DOCUMENT DE RENUNCIA A PARTICIPAR AL PROCÉS

Correus pre presentar les al·legacions : 

Ambit Hostaleria     hostaleriagi@ehtg.cat

Ambit Turisme         turismegi@ehtg.cat

 

Resultats avaluació finals convocatòria AACC2019_2020

 
 
 

Sol·licitud per part de l’aspirant del Certificat de professionalitat

 

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

 

Documentació necessària (TANDA TANCADA)

Sol·licitud inscripció

Original i fotocòpia del DNI/NIE.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de la mutualitat on està afiliada la persona candidata. Actualitzada.

 

 

http://acreditat.gencat.cat/ca/index.htm

 

Actualitzat, 31 de genar de 2021