Menu of the month 2018-2019

Cuina catalana : del 2 d'octubre al 3 de novembre

Cuina regional: del 6 de novembre al 8 de desembre

Cuina de Nadal : de l'11 al 21 de desembre

Cuina internacional : del 15 de gener al 16 de febrer

Cuina d'autor, "els clàssics" :del 26 de febrer al 13 d'abril

Cuina d'autor, "Nous referents" :del 23 d'abril al 25 de maig