Informació

HORARIS ATENCIÓ AL PÚBLIC

OCTUBRE – MAIG

De dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 hores

JUNY – SETEMBRE

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 972 22 01 22

Fax: 972 22 48 62

E-mail: b7001759@xtec.cat