Preinscripcions i matrícules

Preinscripció CFGM

Calendari

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig

Publicació de puntuació provisional: 5 de juny

Període de reclamacions: del 6 al 8 de juny

Publicació puntuació definitiva: 18 de juny

Publicació llista places assignades: 3 de juliol

Matrícula: del 4 a l’11 de juliol    (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

 

Documentació necessària: ( IMPRESCINDIBLE  portar Original i còpia de la següent documentació )

DNI o NIE o passaport

Tarjeta sanitària

Requisit d’accés: Certificat de qualificacions 

 Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només en el cas d’alumnes menors d’edat )

Preinscripció CFGS

Calendari

Presentació de sol·licituds:  del 29 de maig al 7 de juny

Publicació de puntuació provisional:  27 de juny

Període de reclamacions:  del 28 de juny al 3 de juliol Publicació puntuació definitiva: 10 de juliol

Publicació llista places assignades: 17 de juliol

Matrícula: del 18 al 23 de juliol (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

 

Documentació necessària: ( IMPRESCINDIBLE portar Original i còpia de la següent documentació )


DNI o NIE o passaport
Tarjeta sanitària
Requisit d’accés: Certificat de qualificacions
Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només en el cas d’alumnes menors d’edat )