Preinscripcions i matrícules

Matrícula CFGM

HORARI  SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRíCULA alumnes admesos  del  4 a l'11 de juliol

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. DNI / NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions  Imprimir, emplenar,  aportar documentació acreditativa i lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ:

Matrícula CFGS

HORARI SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRÍCULA alumnes admesos del 18 al 23 de juliol

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1.  DNI/NIEOriginal i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol   Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions   Emplenar, imprimir, aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ: