Preinscripcions i matrícules

Preinscripció CFGM

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre 8 de setembre 2017

Preinscripció

Documentació necessària:

DNI o NIE o passaport

Tarjeta sanitària

Requisit d’accés: Certificat de qualificacions  ( Original i còpia )

Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat )

Matrícula CFGM

 • Matriculació alumnes admesos 12 de setembre

Documents necessaris: 

DNI / NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)

 1. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar,  Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i Lliurar Resguard  a Secretaria
 3. Sol·licitud Convalidacions  Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
 4. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 5. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

Llibres

Uniformes

Eines

Informació general inici de curs

Matrícula CFGS

Documents necessaris: 

 

 1.  DNI/NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar, Imprimir i Lliurar a Secretaria
 3. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria. Pots consultar Preus Públics, Bonficacions i Exempcions
 4. Sol·licitud Convalidacions Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
 5. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 6. Alumnat preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

Llibres

Uniformes

Eines

Informació general inici de curs