En els següents enllaços es mostra la manera de procedir per poder obtenir la informació i la documentació que requeriu.

Ompliu els formularis que requeriu.

Certificats; matrícula, qualificacions, accés a la universitat, etc.
Baixa de Cicle Formatiu, Mòdul i Unitat formativa
ConvalidacionsPresentació sol·licituds fins 21 d’octubre.
Imprès sol·licitud Convalidacions
Beques (MEC) Ministeri Educació Ciència Cal lliurar les qualificacions del curs anterior a Secretaria
Autorització a Tercers