Els cicles formatius de la familia d’Hoteleria i Turisme de

grau Mitjà són els següents:

 

 

Família d’ Hoteleria i Turisme

 

Família Indústries alimentàries