Clica  PLACES VACANTS  Calendari i documentació ha lliurar presencialment a l’Institut el dilluns 8 de setembre de 2014

Matrícula GM

 • Horari Secretaria: 9:00 a 14:00 
 • Documentació Requerida: 
  1. DNI
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Omplir,  Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
  3. Carta de compromís educatiu-NOFC   Omplir, Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
  4. Pagament Material Fungible   Pagar a la CAIXA  i Lliurar Resguard  a Secretaria

Matrícula GS

 • Horari Secretaria: 9:00 a 14:00 
 • Documentació Requerida:
  1.  DNI
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Omplir, Imprimir i Lliurar a Secretaria
  3. Carta de compromís educatiu-NOFC  Omplir, Imprimir i Lliurar a Secretaria
  4. Pagament Matrícula i Material Fungible  Pagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria Pots consultar Preus Públics, Bonficacions i Exempcions

Inici Curs GS