2n PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA – Calendari  Setembre 2016

PLACES VACANTS 7 de setembre de 2016

Matrícula Setembre GM

  1. DNI/NIE
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar,  Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
  3. Pagament Material Fungible i SortidesPagar a la CAIXA  i Lliurar Resguard  a Secretaria
  4. Sol·licitud Convalidacions  Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria

Matrícula Setembre GS

  1.  DNI/NIE
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar, Imprimir i Lliurar a Secretaria
  3. Pagament Material Fungible i SortidesPagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria. Pots consultar Preus Públics, Bonficacions i Exempcions
  4. Sol·licitud Convalidacions Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria