1234startstop

Places Assignades GM

Places Assignades GS


Matrícula GM

 

  1. DNI/NIE
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar,  Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
  3. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i Lliurar Resguard  a Secretaria
  4. Alumnat PENDENT nota final ESO i Prova Accés Lliurar còpia i original del certificat de qualificacions i/o títol d’ESO  o Certificat Prova d’Accés a secretaria dia de la matrícula
  5. Sol·licitud Convalidacions  Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
  6. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
  7. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

Matrícula GS

 

  1.  DNI/NIE
  2. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar, Imprimir i Lliurar a Secretaria
  3. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar resguard  a Secretaria. Pots consultar Preus Públics, Bonficacions i Exempcions
  4. Sol·licitud Convalidacions Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
  5. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
  6. Alumnat preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacionsel dia de la matrícula.